2022 -> Roslagsautomation AB

Mondelez – Marabou. Produktionsoptimmering, underhåll, felsökning och ombyggnader.

Frubol Sammfällighetsförening. Reparation styrsystem pumpstation efter blixtnedslag
2021 – 2022 Marine Jet Power AB
Automationsingenjör, programmering av styrsystem till fartyg. Codesys
2021- 2021 Exeger AB
Automationsingenjör, programmering av produktionsutrustning. Omron Sysmac Studio
2020 – 2021 Nilar AB
Automationsingenjör, utbildning och support till applikationsingenjörer. Extra resurs vid felsökning.
2020 – 2020 Uppsala Vatten & Avfall AB
Automationsingenjör.
2016 – 2020 Nilar AB
Automationsingenjör, programmering av energilager och batterisystem. Eaton, Codesys
2016 – 2016 MatHem.se
Automationsingenjör, teknikansvarig vid framtagning av automatiskt lagerhanteringssystem
2014 – 2016 Industriautomation i Sandviken AB

Colabitoil Sweden AB. Support vid industrialisering av ny uppfinning för dieselframställning

MITAB. Framtagning av reglerprinciper och programmering av reglering till krematorieugnar.

Findus AB. Uppstartshjälp / utbildning vid projektstart, Siemens TIA-portal

Sandvik AB. Felsökning servosystem Siemens

Internt. Flertal offertskrivningar
2012 – 2014 EQC Engineering AB

Mondelez – Marabou. Programmering av HMI Siemens WinCC Flexible, Ånggeneratorer.

Habia Cable AB. Konvertering av gamla operatörspaneler till WinCC Flexible, samt installation.

Ovako AB. Utredning av produktionslinje med avseende på framtida modernisering och maskinsäkerhet.

Habia Cabel AB. Semestervikarie påunderhållsavdelning.

Mondelez – Marabou. Programmering av Siemens HMI i Wincc Flexible till överdragsmaskiner på daimlinje 1 och 2. Samt PLC programmering av Siemens S5.

Mondelez – Marabou. Programmering av Siemens Step 7 S7-300, HMI i Wincc Flexible samt WinCC till Dajm dragepannor samt framtagning av reglertekniska principer för ventilationsaggregat.

Gefleortens Mejeri. Programmering av HMI och PLC till bansystem. Mitsubishi och Beijer IX Developer.

Nordic Aerowash. Programmering av HMI Beijer IX Developer.

Findus AB. Programmering av HMI Siemens TIA Portal.

Johnsson Control. Programmering av styrsystem och operatörspanel till komfortkyla på gasplattform i Australien
Styrsystem: Rockwell Control Logix 5000, Operatörspanel: Rockwell FactoryTalk ME, PanelView Plus

Mondelez – Marabou. Specifikationsskrivninga av reglerteknik till nytt styrsystem till Daimkokeri.
2004 – 2012 Kraftfood

Automationsingenjör ansvarig för optimering och underhåll av produktionsanläggning i Upplands Väsby. I arbetet ingår projektledning, programmering, elkonstruktion, operatörsutbildning, leverantörskontakter och framtagning av specifikationer vid upphandlingar.
PLC system: Siemens S5, S7-200, S7-300. Mitsubishi.
Operatörspaneler:, Siemens WinCCFlexible, Beijer
Servosystem; Siemens, Omron, Indramat.
2004 – 2010 Egen konsultverksamhet på hobbynivå

Stockholm Vatten AB. Henriksdals reningsverk
Omprogrammering av experimentanläggning för vattenrening. Siemens S7-200 och TP170A.

TRAB, Vänersborg. Idrifttagning av vattenreningsanläggning. Siemens S7-300 och TP170A.

Ragnsells AB, Norra Bro. Omprogrammering, felsökning och underhåll av vattenreningsanläggning. Siemens S7-200 och TP170A.
2003 – 2004 Westlund Processteknik AB

Ansvarig för utveckling av styr och elsystem på membranfilteranläggningar för industri och kommun. I arbetet ingår även ansvaret för installation, idrifttagningar samt felsökning och omprogrammeringar av befintliga anläggningar. Siemens S7-200 och S7-300 samt operatörspaneler TD200, TP170A och TP170B.
2002 – 2003 Semcon Sweden AB

Scania CV, Södertälje. Ombyggnad och idrifttagning av Johann A Krause motormonteringslina.

Scania CV, Södertälje. Omprogrammering av härdugn Siemens S5 och OP35.

Scania CV, Södertälje. Dokumentering och verifiering av program och eldokumentation till monteringslina Siemens S5, Indramat.

Scania CV, Södertälje. Förstudie omprogrammering Siemens S5.

Scania CV, Södertälje. Felsökning/programmering av Bellows ändbearbetningsmaskin SIMNUMERIK 840C.

Scania CV, Södertälje. Produktionsservice.

Scania CV, Södertälje. Ritningsrevision i ElProCAD.

Scania CV, Södertälje. Programrevision i Fanuc.
2001 – 2002 Protang AB

ABB Automation System, Västerås. Elkonstruktion av containerkranar i ElCad.

Conrit AB, Västerås. PLC-programmering Siemens S7 och idrifttagning av hanteringsutrustning för framaxlar på Scania i Falun.

ABB Robotics, Västerås. Systemtestning av PC-programvaror för robotprogramering. Systemtestning av robotkontroller.

ABB Flexible Automation, Västerås. Robotprogrammering av cell för bearbetning av gjutgods. ABB S4 robotar.
1999 – 2001 Knight Industriteknik AB

Novo Nordisk AS, Köpenhamn. Idrifttagning/felsökning av PLC- program Omron C200.

Malmö stadsbibliotek. Omprogrammering / felsökning av PLC- program. Ompositionering av ABB S4 robot.

Företag i norra Skåne. Positionering av 2 st ABB S4 robotar.

Eurotherm Drivteknik AB, Malmö. Elkonstruktion i AutoCad och Cadett/Elsa till drivutrustningar för elmotorer.

Ericsson Mobile Communication AB, Kumla. Programmering och igångkörning av robotceller och kringutrustning, Omron C200. Programmering av Protouch operatörspaneler.

Malmö Stadsbibliotek. Elkonstruktion och PLC- programmering av buffertlager, EPLAN.

IFÖ Sanitär. Framtagning av elritningar, EPLAN.

HV TURBO i Helsingör. Framtagning av elritningar, EPLAN.