Roslagsautomation AB är ett enmans konsultbolag som grundades 2022 som är specialiserad på styrsystemsutveckling med avseende på processoptimering, reglerteknik och tekniska utredningar.

 • Processoptimering
  Om man vill få ut mer av sin process eller om man vill minska kvalitetsproblem.
 • HMI, (Human-Machine Interface)
  Med ett bra utformat HMI minskas risken för fel och produktionsstörningar.
 • Reglerteknik
  Utveckling av reglerloopa till alla typer av reglertekniska lösningar.
 • Tekniska utredningar
  Framtagning av förslag på tekniska lösningar före ombyggnader eller mordenisering.

Programmering

Mjukvara och programmering av styrsystem är basen i Roslagsautomations verksamhet vi programmerar dom vanligaste förekommande styrsystemen i Sverige som till exempel Siemens, Mitsubishi, CoDeSys m.fl.

Henrik Johnsson

Jag är utbildad automationsingenjör (Bachelor of Science in Automation Engineering) vid Örbro Universitet, och har 20+ års erfarenhet av industriell automation från flertalet brancher.

 • Livsmedel
 • Fordon
 • Stålverk
 • Energi, batteri
 • Förbränningsugnar, krematorier